Filtración para riego AZUD LUXON MFH 9600

Aplicación: Protección de goteros

Sector: Riego

Origen del agua: Pozo

Localización: Irán

Solución AZUD

AZUD LUXON MFH 9600/8

Grado de filtrado: 125 micron

Caudal: 210 m3/h